Efteruddannelse
Fagpakker

Fagpakker

Efteruddannelse på diplomniveau 

Babysalmesang, sangarrangementer, skole-/kirkesamarbejde og korarbejde er blot nogle af de mange tiltag, der i de seneste år er begyndt at fylde godt op i kirkernes aktivitetskalendere, og som i stor udstrækning trækker på kirkemusikalske medarbejdere. Disse fagområder dækkes ikke umiddelbart af uddannelserne på kirkemusikskolerne. Derfor er der opstået et nyt behov for efteruddannelse.

For at tilgodese dette behov, er kirkemusikskolerne gået i samarbejde med en række faglige organisationer samt Kirkeministeriet om at udvikle efteruddannelser, der ligger på niveau med de kendte diplomuddannelser.

Udviklingsarbejdet udføres som et projekt med støtte fra midler til kompetenceudvikling. Projektet skal være afsluttet pr. 1. april 2020.

Der udvikles i alt seks forskellige efteruddannelser med både praktisk og teoretisk indhold. Uddannelserne tilrettelægges som fagpakker, og de beskrives efter samme system som diplomuddannelserne. Tidsmæssigt strækker undervisningen sig over et halvt år med uddannelse på deltid. Det svarer til 10-15 ECTS point eller halvtidsstudie i et halvt år.

Fagpakkerne består af 2-3 fagmoduler med hver sit afgrænsede faglige indhold samt et projekt. Hvert fagmodul er en afsluttet helhed, og der udstedes et modulbevis for gennemførelse. Når de faglige moduler er gennemført, og deltageren har opnået bevis, kan man fortsætte med et selvvalgt eksamensprojekt som afslutning på den samlede uddannelse.

Fagpakkerne udbydes og afprøves med økonomisk støtte fra projektet. Derudover er der mulighed for at søge støtte via Kompetencefonden. Det betyder, at man kan gennemføre en fagpakke til en stærkt reduceret deltagerpris i pilotperioden frem til april 2020. 

De seks fagpakker er:

  • Sang, spil og bevægelse i kirken for 0-5 årige
  • Samarbejde, ledelse og PR med fokus på kirkemusikalske aktiviteter
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af sang- og salmearrangementer i folkekirken
  • Nyere rytmiske stilarter i kirkens kor-, koncert- og gudstjenestearbejde
  • De særlige gudstjenester - Tilrettelæggelse og udførelse
  • De vokale udtryk/Korledelse i bred stilvifte

Se her under, hvad vi netop nu udbyder af fagpakker, og hold løbende øje med hjemmesiden, hvor vi udbyder nye fagpakker.

"Efteruddannelse fagpakker

"Løgumkloster Kirkemusikskole
"Sjællands Kirkemusikskole
"Vestervig Kirkemusikskole