kirkemusikskole.dk
Aktuelt: Nyt om kurser

Nyt om E-læring

Erfaringer vedr. brug af E-læring generelt og under coronanedlukningen

Kirkemusikskolernes undervisningsplatform, Moodle, bruges af lærerne på forskellige måder. Nogle bruger platformen til alle deres hold/elever, hvorved timernes indhold, lektier, læsestof m.v. kan ses der. Andre lærere prøver platformen af på et par studerende og vil på den måde se, om flere elever skal knyttes til. En tredje gruppe har fået lavet videoer til brug i undervisningen, og dette materiale supplerer således deres undervisning. På Sjællands kirkemusikskole afprøves fjernundervisning, idet undervisningen i faget musikforståelse optages på video og uploades på platformen, hvorved en elev fra Bornholm kan deltage uden at være fysisk til stede. 

Under coronanedlukningen var interessen for platformen stigende. Især aflevering af satslæreopgaver, indspilning af rytmer og bladsang i hørelære, udarbejdelse af skærmvideoer i musikhistorie/analyse og diverse indspilninger i andre fag, gjorde platformen vigtig for undervisningens gennemførelse.