kirkemusikskole.dk
Aktuelt: Informationsmøde og åbent hus

Corona og optagelsesprøver

Corona

INFORMATION til ansatte, kursister og studerende ved kirkemusikskolerne:

Skolerne indskærper, at ansatte, studerende og kursister, som har været i særlige risikoområder, holder sig hjemme fra kirkemusikskolen i to uger. I så tilfælde bedes man give meddelelse til skolens kontor.

Listen over særlige risikoområder (opdateres løbende) findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

I tilfælde af karantæne vil der i denne force majeure-situation, kunne dispenseres fra skolernes vanlige regler omkring fravær.

Udover sundhedsstyrelsens generelle anvisninger til alle borgere, beder skolerne ansatte, kursister og studerende tage særlige hygiejne-forholdsregler i forbindelse med hold- og soloundervisning og håndtering af instrumenter:

·  Hold generelt en meters afstand fra hinanden i undervisnings situationer          (også under soloundervisning og i forbindelse med tekniske anvisninger)

·  Nys eller host i ærmet

·  Vask hænder/sprit af inden kontakt med instrument

Vejledningen er gældende indtil videre information udsendes.

med venlig hilsen kirkemusikskolernes ledelse

Optagelsesprøver

Se datoerne for optagelsesprøverne for de enkelte skoler her