kirkemusikskole.dk
Aktuelt: Eksamen

Antal ansøgere

Folkekirkens kirkemusikskoler har haft i alt 349 ansøger til de forskellige eksamenslinjer og forløb.

                                Kirkemusikser - Orgel og korledelse
Eksamenslinjer på hel- og deltid
    67    
     
   Kirkemusikser - Sang
Eksamenslinjer på hel- og deltid
    53
     
   Kirkemusikser - Sang og korledelse
Eksamenslinjge på hel- og deltid
     7
     
   Basislinje - Orgel
Forløb uden eksamener
    61
     
   Basislinje - Sang
Forløb uden eksamener
    54
     
   Efteruddannelse - orgel     24
   Efteruddannelse - sang    40
     
   Eksamensfri undervisning - orgel    20
   Eksamensfri undervisning - sang    21
     
   Klokkenist     2
            

Så er det eksamenstid!

Her et par eksempler på hvordan en eksamen kan foregå...

Eksamen i orgel

Uddannelsen Kirkemusiker med Orgel og Korledelse afsluttes med orgeleksamen, der er inddelt i to hovedområder: Orgellitteratur samt Liturgi og salmer. Forud for eksamen har du og din orgellærer arbejdet på en repertoireliste, som angives via kirkemusikskolernes intranet, Studieportalen. 

Til Liturgi og Salmer angives et repertoire på tre salmer, med forspil udarbejdet i undervisningen. 48 timer inden eksamen udvælges en af disse tre salmer samt en nadverindledning og to nye salmer tilstilles.

I Repertoirelisten for orgellitteratur vælger du én af to eksamensformer. Ved eksamensform A angiver du en repertoireliste på 20 salmer. Eksamensform B kræver en repertoireliste indeholdende en selvvalgt komposition og 10 gudstjenesteegnede orgelstykker. Skolen udvælger to salmer eller to stykker to uger inden eksamen.

Fristen for repertoirelisten i studieportalen er altid den 1. april. Din afsluttende orgeleksamen ligger gerne midt eller i slutningen af junimåned. Her deltager din orgellærer, ekstern censor godkendt af Kirkeministeriet og en eksamensleder, der gerne er rektor. Eksaminationen varer maksimalt 40 minutter.

Du kan læse om alle detaljerne i studieordningen vedr. orgeleksamen HER.


Eksamen i sang

Når du skal til eksamen i sang, er der to forskellige eksaminer alt efter, om du har taget den 1- eller 2-årige uddannelse.

I det 1-årige forløb er eksamen delt op i 5 dele:

Første del er en selvvalgt opgave (sang, arie eller salme efter eget valg). 

Derefter følger en opgave fra et repertoire på 18 sange, viser eller arier, hvor du indsender en repertoireliste med 18 sange, og hvor skolen 48 timer før prøven informerer dig om den udvalgte opgave.

Tredje del er en salme fra et repertoire på 45 salmer. Også her indsendes en repertoireliste, hvor skolen udvælger en salme og informerer dig om opgaven 48 timer før prøven.

Herefter skal du fremføre en uakkompagneret sang/salme fra et repertoire på 10. Her informeres du om den udvalgte sang/salme ved selve prøven.

Og endelig er der en indstuderingsopgave bestående af en salme med akkompagnement, hvor der gives 30 min. forberedelse med klaver til rådighed.

I det 2-årige forløb er der nogle få afvigelser fra ovenstående program, hvor den uakkompagnerede del bortfalder, og hvor repertoirerne indeholder færre sange/salmer.

Du kan læse om alle detaljerne i studieordningen vedr. eksamen i sang HER.