kirkemusikskole.dk
Aktuelt: Ansøger til 20/21

Antal ansøgere

Folkekirkens kirkemusikskoler har i alt haft 349 ansøgere til de forskellige eksamenslinjer og forløb.

                                Kirkemusiker - Orgel og korledelse
Eksamenslinjer på hel- og deltid
    67    
     
   Kirkemusiker - Sang
Eksamenslinjer på hel- og deltid
    53
     
   Kirkemusiker - Sang og korledelse
Eksamenslinje på hel- og deltid
     7
     
   Basislinje - Orgel
Forløb uden eksamener
    61
     
   Basislinje - Sang
Forløb uden eksamener
    54
     
   Efteruddannelse - orgel     24
   Efteruddannelse - sang    40
     
   Eksamensfri undervisning - orgel    20
   Eksamensfri undervisning - sang    21
     
   Klokkenist     2