Sang
Basisforløb Kirkesanger

Basisforløb Kirkesanger (BAKS)

Basisforløbet for kirkesangere (BAKS) er et grundforløb til KM S (Kirkemusiker - Sang). Efter BAKS kan du søge optagelse på KM S

Her får du en fundamental indføring i alle de aspekter, der er ved jobbet som kirkesanger eller kirkekorsanger.

Forløbet er normeret som et 2-årigt (deltids-)studium.

Der undervises i følgende fag:

  • Sang
  • Klaver
  • Korsang
  • Gudstjenestepraksis
  • Hørelære og almen musiklære

Der undervises på hold i alle fag med undtagelse af sang og klaver. Tilrettelæggelsen af undervisningen varierer fra skole til skole. Kontakt skolerne for informationer om skemaer og årsplan.

Aktiv studerende

Mødepligt

Der er mødepligt til undervisningstimerne på kirkemusikskolerne.

Hjemmeforberedelse

Der stilles krav om en del hjemmearbejde som forberedelse til såvel solo- som holdtimer. Som studerende på basis vil fremmødet på studiet og forberedelse til timerne for langt de fleste svare til halvtidsbeskæftigelse. 

Danskkrav

Undervisningen foregår på dansk. Det forventes, at studerende, der ikke har dansk som modersmål, behersker sproget i et omfang som minimum svarende til danskprøve A2-niveau.


For at blive optaget på Basisforløbet til Kirkemusiker - Sang skal du til en optagelsesprøve. Du kan læse mere om ansøgningsprocedure og hente ansøgningsblanketten under ansøgning og optagelse.

Du kan læse mere om basislinjen i sang i studieordningen.