Orgel og korledelse
Organistuddannelsen

Kirkemusiker - orgel og korledelse (KM OK)

Uddannelsen er normeret til 3 år. Den er tilrettelagt som deltidsstudium, så man kan passe et job ved siden af - det kræver dog en vis fleksibilitet mht. arbejdstid.

Der er også mulighed for at gøre studiet til et heltidsstudium fra starten: hvis optagelsesprøven viser et tilstrækkeligt højt niveau kan man tage uddannelsen på 2 år (KM OK h).

KM OK h giver mulighed for SU.

Undervisningen består af følgende fagrække:

 • Orgel
 • Klaver
 • Sang
 • Korsang
 • Elementær korledelse
 • voksenkorledelse
 • børnekorledelse
 • Hørelære
 • Satslære
 • Orgelkundskab
 • Musikforståelse
 • Liturgik
 • Salmekundskab.
 • Kirke- og bibelkendskab

Der undervises på hold i alle fag med undtagelse af orgel, sang og klaver. Tilrettelæggelsen af undervisningen varierer fra skole til skole. Kontakt skolerne for informationer om skemaer og årsplan.

Der aflægges eksamen efter hvert studieår.

Mødepligt

Der er mødepligt til undervisningstimerne på kirkemusikskolerne.

Hjemmeforberedelse

Der stilles krav om en del hjemmearbejde som forberedelse til såvel solo- som holdtimer. Som studerende på deltid vil fremmødet på studiet og forberedelse til timerne for langt de fleste svare til halvtidsbeskæftigelse. 

Danskkrav

Undervisningen foregår på dansk. Det forventes, at studerende, der ikke har dansk som modersmål, behersker sproget i et omfang som minimum svarende til danskprøve A2-niveau.


For at blive optaget på Kirkemusiker - orgel og korledelse skal du til en optagelsesprøve

Du kan læse mere om uddannelsen til Kirkemusiker - orgel og korledelsestudieordningen.