Orgel og korledelse
Eksamensfrit forløb

Eksamensfrit forløb

Organister, der har en ansættelse i folkekirken, og ikke er uddannet organist, kan tilbydes individuelt tilrettelagt eksamensfri undervisning.

Undervisningen vil som hovedregel omfatte 18 timer i faget orgel, fordelt hen over skoleåret.

Du kan blive indkaldt til en optagelsesprøve, for at give skolen grundlag for at tilrettelægge det bedst tilpassede undervisningsforløb. Dette vil koste 500 kr., som du vil blive opkrævet efterfølgende.

Hvis du har spørgsmål til dette forløb, kan du kontakte din lokale Kirkemusikskole.

Ansøgningsfrist er 1. marts.