Klokkenist
Klokkenistuddannelsen

Klokkenistuddannelsen

Uddannelsen er normeret til 2 år og er bygget op som 2 moduler af hver 1 års varighed med prøve efter hvert modul. Undervisningen foregår dels som soloundervisning, dels i mindre hold.

Der undervises i følgende fag på klokkenistuddannelsen:

  • Klokkespilspraktik
  • Ritornelkomposition
  • Ritornelkodning
  • Campanologi
  • Klokkespilskundskab

Tilrettelæggelsen af undervisningen varierer fra år til år. Kontakt skolen for informationer om skemaer og årsplan.

Der aflægges eksamen efter hvert studieår.

Mødepligt

Der er mødepligt til undervisningstimerne på kirkemusikskolerne.

Hjemmeforberedelse

Der stilles krav om en del hjemmearbejde som forberedelse til såvel solo- som holdtimer. Som studerende på deltid vil fremmødet på studiet og forberedelse til timerne for langt de fleste svare til halvtidsbeskæftigelse. Tilsvarende må studerende på heltid påregne, at der er tale om et fuldtidsstudium. For langt de fleste vil det være forbundet med vanskeligheder at kombinere heltidsstudiet med sideløbende arbejde eller andet studium. 

Danskkrav

Undervisningen foregår på dansk. Det forventes, at studerende, der ikke har dansk som modersmål, behersker sproget i et omfang som minimum svarende til danskprøve A2-niveau.

For at blive optaget på Klokkenist-uddannelsen skal du til en optagelsesprøve