Klokkenist
Diplomklokkenist

Diplomklokkenist

Diplomuddannelsen som klokkenist er bygget op på samme måde som Klokkenistuddannelsen – denne er dog 3-årig. Hvert årsmodul afsluttes med prøve, og hele forløbet afsluttes med eksamen. Også på dette niveau foregår undervisningen som solo-undervisning og på små hold.

Der undervises i følgende fag:

  • Klokkespilspraktik
  • Komposition og arrangement
  • Campanologi
  • Programlægning
  • Repertoirekendskab

Uddannelsen afsluttes med eksamen.

Mødepligt

Der er mødepligt til undervisningstimerne på kirkemusikskolerne.

Hjemmeforberedelse

Der stilles krav om en del hjemmearbejde som forberedelse til såvel solo- som holdtimer. Som studerende på deltid vil fremmødet på studiet og forberedelse til timerne for langt de fleste svare til halvtidsbeskæftigelse. Tilsvarende må studerende på heltid påregne, at der er tale om et fuldtidsstudium. For langt de fleste vil det være forbundet med vanskeligheder at kombinere heltidsstudiet med sideløbende arbejde eller andet studium. 

Danskkrav

Undervisningen foregår på dansk. Det forventes, at studerende, der ikke har dansk som modersmål, behersker sproget i et omfang som minimum svarende til danskprøve A2-niveau.

Tilrettelæggelsen af undervisningen varierer fra år til år. Kontakt skolen for informationer om skemaer og årsplan.