Statens Uddannelsesstøtte

Da kirkemusikskolernes uddannelser som regel er deltidsstudier, kan man ikke få SU som studerende på skolerne.
Undtagelserne er de koncentrerede forløb, hvor deltidsuddannelserne presses sammen til et fuldtidsstudium.

Den mulighed findes med følgende kombinationer:

  • Kirkesangeruddannelsens KS1 og KS2 på ét år (KS1+2)
  • Præliminær Organistuddannelsens PO2 og PO3 på ét år (PO2+3)
  • Præliminær Organistuddannelsens PO1, PO2 og PO3 på to år (PO-H1 og PO-H2).
     

Læs mere om optagelseskrav til de komprimerede uddannelsesforløb under uddannelserne og om SU på www.SU.dk.