Børn-unge-orgel
Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

For at nå målgrupperne arbejdes der på at etablere et tæt samarbejde med musik- og kulturskoler, børne- og ungdomskor samt med organister og kirker rundt om i landet. De tre kirkemusikskoler får her stabiliseret et solidt netværk, og adskillige af skolernes ansatte er også ansat i de organisationer, der skal samarbejdes med. Dette betyder, at samarbejdspartnere er kendte og lette at få i tale og involvere i projektet.