Projekter og samarbejde
Børn-unge-orgel 2019

Børn-unge-orgel

Kirkemusikskolernes fælles projekt med undervisning af børn og unge i orgelspil er nået til en ende. Men vi er ikke færdige endnu, se hvad vi er i gang med i øjeblikket

Fra 2016-2018 fik Kirkemusikskolerne en tillægsbevilling på kr. 200.000 pr. år til at undersøge mulighederne for at undervise børn og unge i orgelspil

Efter tillægsbevillingens udløb fortsætter arbejdet dog på anden vis, og hver skole arbejder nu videre med undervisningen, som en del af skolernes ordinære opgaver.

Børn og unge har gennem en årrække modtaget tilbud om orgelundervisning, og en af pionererne inde for dette område, Katrine Immerkjær Kristiansen, har siden 2014 været tilknyttet Sjællands Kirkemusikskole som underviser.

I 2012 tog Katrine sammen med Syddansk musikkonservatorium og skuespillerskole i Esbjerg initiativ til at starte Orgelklubben med henblik på at undervise børn og unge i orgel og skabe oplevelser ved (orgel-)besøg i skiftende kirker. Orgelklubben har siden 2012 vokset sig stor og stærk er nu et landsdækkende initiativ der støttes af Augustinusfonden og Frobeniusfonden.

Siden 2014 har Katrine været tilknyttet Sjællands Kirkemusikskole som underviser for børn og unge.

I studieåret 2018-2019 har Katrine 5 unge orgel-elever.

 


Se Orgelklubbens hjemmeside: Orgelklubben