Råd og udvalg
AMO

Arbejdsmiljøorganisation (AMO) og MED

Arbejdsmiljøorganisation (AMO)

På Vestervig Kirkemusikskole udgøres den lovpligtige Arbejdsmiljøorganisation (AMO) af den valgte arbejdsmiljørepræsentant og rektor.


Medlemmer af AMO:

- Rektor (formand) Tine Fenger Pedersen
- Arbejdsmiljø- og sikkerhedsrepræsentant Birgitte Søndergaard

Herudover samarbejder AMO med MEDarbejderudvalget, som består af:

- Afdelingsleder Karen Stranddorf, Aarhus Afdelingen
- Afdelingsleder Pia Fog, Aalborg Afdelingen
- Timelærerrepræsentant Eva-Marie Kjæhr (valgt af og blandt de ansatte timelærere)
- TAP-Repræsentant Winnie Sleiborg Andersen (valgt af og blandt det teknisk/administrative personale)

AMO og MEDarbejderudvalg behandler følgende emner:

- Vision, mission og strategi
- Personalepolitik
- Kompetenceudvikling
- Systematisk opfølgning på APV
- Det psykiske arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress
- Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed
- Opfølgning på sygefravær mv.
- Chikane og mobning
- Job på særlige vilkår