Sjællands Kirkemusikskoles afdelinger
Bornholm-afdelingen

Bornholm-afdelingen

Sjællands Kirkemusikskole har en afdeling på Bornholm, der har til huse dels i Rønne og dels i Østermarie Kirke.

Bornholmsafdelingen udbyder undervisning af kirkesangere og organister på såvel basis-linie som eksamenslinie, ligesom der er mulighed for at modtage efteruddannelse og eksamensfri undervisning. 
Undervisningen forestås både af lokale undervisere og af lærere fra Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde, der rejser til Bornholm.

Undervisningen på basis- og eksamens-linie foregår primært i Skt. Nikolai Kirke i Rønne med tilhørende menighedslokaler samt på Rønne Musikskole.

Undervisningen på basis- og eksamenslinie er skemalagt på mandage, onsdage og torsdage. Soloundervisning kan aftales individuelt til andre dage.

Skemalægning af undervisning på efteruddannelse og på eksamensfri linie aftales mellem lærer og studerende og forestås af Niels Henrik Jessen. Undervisningen finder sted i Østermarie Kirke.

Afdelingsleder for Bornholmsafdelingen er Eva Bruun Hansen, der desuden underviser i sang i Rønne Syd onsdage og torsdage i hver anden uge. Tlf. 2334 1789
Øvrige dage træffes hun på skolens kontor på tlf: 4632 0308
direkte: 4696 4693 
eller e-mail

Økonomisk styring og anden administration foregår i Roskilde i samdrift med Sjællands Kirkemusikskoles øvrige administration.