Sjællands Kirkemusikskole
Hverdagen på Sjællands Kirkemusikskole

Hverdagen på Sjællands Kirkemusikskole

Sjællands Kirkemusikskole er en uddannelsesinstitution under Kirkeministeriet. Vi uddanner organister, kirkesangere og kirkekorledere, både på basis og kompetencegivende niveau, samt efteruddannelsesundervisning til kandidater. Desuden tilbyder vi løbende korte kurser til kirkens ansatte.

Skolen holder til i et gammelt hus midt i Roskilde og har desuden en afdeling i Toreby på Lolland og på Bornholm. 
Sjællands Kirkemusikskole lægger vægt på, at hver enkelt elev udvikler sine personlige musikalske kompetencer og tilegner sig de færdigheder, der skal til for at begå sig i en musikalsk, kirkelig sammenhæng. Færdigheder der bør stå respekt omkring.

Denne målsætning vil vi leve op til ved at give sololektioner, undervisning på små hold, jævnligt afholde koncerter samt have en tæt kontakt med de studerende gennem hele deres studieforløb.

En uddannelse på Sjællands Kirkemusikskole giver mulighed for et beskæftige sig med sang og musik, med selvstændige arbejdsopgaver, udviklingsmuligheder og udfordringer i en af Danmarks smukkeste, traditionsrige arbejdspladser – Den danske folkekirke.

Sjællands Kirkemusikskole er en af tre kirkemusikskoler under Kirkeministeriet. Kirkemusikskolernes opgave er at uddanne og efteruddanne organister, kirkesangere og kirkekorledere til folkekirken. Derudover udbyder vi hvert semester kortere kurser til kirkens ansatte, for eksempel babysalmesang og salmesang for sognemedhjælpere.

Vores uddannelsestilbud er med få undtagelser tilrettelagt som deltidsuddannelser. Vi bestræber os på at tilrettelægge undervisningen således, at man kan have et arbejde ved siden af. Men vi gør samtidig opmærksom på, at en uddannelse hos os kræver betydeligt hjemmearbejde og en udstrakt fleksibilitet i forhold til at indpasse tidspunkterne for undervisningen.


Årets gang
Vi følger det normale skoleår, begynder i august, afholder optagelsesprøver i april (tilmeldingsfrist 1. marts), eksaminer i maj og slutter midt i juni med koncert og translokation. Efterårsferie, juleferie og påskeferie følger ligeledes det almindelige skoleår. Vi holder dog ingen vinterferie.

I løbet af året arrangerer vi forskellige koncerter rundt om på Sjælland og Lolland-Falster og Bornholm. Koncerterne er et samspil mellem lærere og studerende. Derudover holder vi i løbet af året arrangementer sammen med De studerendes Råd.