Løgumkloster Kirkemusikskole
Støttekreds

Støttekreds

Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds har til formål at støtte skolens virksomhed på forskellig vis.

Støttekredsen kan bidrage til anskaffelser og aktiviteter, som skolen ellers vanskeligt kunne finde midler til. Den støtter desuden efter ansøgning studerende, der har vanskeligt ved at finde midler til de udgifter, der er forbundet med at gå på skolen. Endelig støttes arbejdet i De Studerendes Råd. Støttekredsen uddeler hvert år efter indstilling fra skolens lærere et antal årsgaver til studerende på skolen.

Medlemskab af støttekredsen kan tegnes af:

 • Personlige medlemmer: kr. 150,- årligt
 • Pensionister samt ansatte og studerende ved Løgumkloster Kirkemusikskole: kr. 75,- årligt
 • Menighedsråd, foreninger, familier m.v.: kr. 250,- årligt


Medlemmerne modtager kirkemusikskolens årsskrift. Alle medlemmer er velkomne ved skolens arrangementer.

Bestyrelsen består pr. 1.1. 2017 af:

 • Ole Stevns, formand– valgt blandt de ordinære medlemmer (o.stevns@gmail.com)
 • Bodil Dibbern, næstformand - udpeget af skolens bestyrelse (bodildibbern@icloud.com)  
 • Helle Wind Skadhauge – repr. for Dansk Kirke i Sydslesvig (helle_skadhauge@skoleforeningen.de)
 • Finn Rosenberg, næstformand - valgt blandt de ordinære medlemmer (Finnioof@gmail.com)
  Hans Chr. Hein, rektor (hch@km.dk)
 • Børge Eggertsen, repr. for De Studerendes Råd
 • Hans Henrik Brok-Kristensen - valgt blandt de ordinære medlemmer
  (h.henrik.brok@mail.tele.dk)
 • Helle Voss Hansen, Ekstern kasserer - ikke medlem af bestyrelsen (hevh@km.dk)
  Lars Elmholdt Christesen, suppleant
  (larselmholdt@hotmail.com)  Bestyrelsen afholder møder i marts og oktober.

  Støttekredsens Vedtægter

  Ansøgninger til støttekredsen kan løbende indsendes til skolen eller til støttekredsens formand: 
  Ole Stevns, Dannebrogsgade 56, 9700 Brønderslev. Mail: o.stevns@gmail.com