Løgumkloster Kirkemusikskole
Koncerter og arrangementer

Arrangementer

 

18
jun

Klokkespilskoncert

Debut-klokkekoncert fra Løgumkloster Kirkemusikskole Karsten Hermansen stammer fra Ærø, hvor han også fungerer som organist ved Marstal og Ommel Kirker Han tog en Præliminær organisteksamen fra Løgumkloster Kirkemusikskole i 1995. Forudgående og efterfølgende har han taget private studier hos Flemming Dreisig, Kevin Duggan, Tore Bjørn Larsen og Hans Ole Thers. I 2012 begyndte han at spille klokkespil og fik diplomklokkenisteksamen i 2016 fra Løgumkloster Kirkemusikskole. Han har i 1½ år studeret i solistklassen hos Peter Langberg. Karsten Hermansen er desuden museumsinspektør ved Marstal Søfartsmuseum, ph.d. i historie (2003) og har skrevet bøger og artikler primært om søfartshistorie, sønderjysk historie og kirkehistorie. Programmet for koncerterne ses herunder: Ved Klokkespillet: Karsten Hermansen Johann Sebastian Bach Præludium BWV 1006 – arr. Moshé Lewkowitz (1685-1750) Jacques Maassen Reflexies (1947-2013) Staf Nees Ritmendans (1901-1965) Jos Lerinckx Passacaglia (1920-2000) John Williams Tema fra filmen "Schindlers liste" – arr. Karsten Hermansen (f. 1932) Jef Rottiers Ballade (1904-1985) Frank Della Penna Spanish Suite (f. 1951) I. On The Burro - II. Jumping Bean - III. Lullaby John Courter Rilke Fantasi (1942-2010) Andrew Lloyd Webber Phantom of the Opera – arr. Twan Bearda (f. 1948) Johann Strauss "Wiener Blut" - arr. Ira Schroeder (1825-1899)

30
jun

Kirkemusikkursus 2019

Der har været en usikkerhed om muligheden for at arrangere kurset grundet et igangværende salg af højskolen til en forening. Der er dog nu udmeldt, at kurset kan gennemføres i den ”sædvanlige uge”. Kirkemusikkursets færdige program vil når det foreligger også kunne hentes her. Undervisningstimerne formiddage og eftermiddage vil være af samme omfang som tidligere år. Der vil desuden være korsang, afspænding, interessegrupper onsdag formiddag, ekskursion om eftermiddagen samt aftenkoncert ved kursets lærere. Sangpædagogerne Annette Schiøtz, Tinebeth Hartkopf og Bente Valentin Jørgensen underviser og på orgelsiden Dorte Tilma og Hans Chr. Hein. Tilmeldingsfristen er 15.. maj via dette link: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/158 Pris for deltagelse er pr. person i enkeltværelse: kr. 5400,- og i dobbeltværelse kr. 5100,-. Prisen omfatter kursus med fuldpension, sengelinned, håndklæder og alle programsatte arrangementer. Ved en evt. aflysning tilbagebetales kursets fulde pris. Kurset gennemføres ved min. 35 tilmeldte deltagere d. 15. maj 2019.

02
sep

Kursus: BABYSALMESANG II - Efteruddannelse til dig, der trænger til fornyelse på området

Dette kursus henvender sig til dig, der allerede har arbejdet med babysalmesang i et godt stykke tid og nu kan mærke, at du trænger til ny inspiration. Er du blevet lidt træt af altid at lave ”I østen stiger solen op” eller ”Nu titte til hinanden” med fagter? Eller at bruge ”Sov sødt, barnlille” til at vugge babyerne i tæpper/dyner? Kurset tager udgangspunkt i babysalmesangens mest anvendte salmer, tilfører dem nye vinkler og giver dig derudover nyt og brugbart materiale indenfor både de traditionelle salmer og de nyere rytmiske. Der vil være undervisning i salmer med FagterRekvisitter (små/store tørklæder og meget andet)BevægelserGang/processionDanse (overfor hinanden, ved siden af hinanden, parvis og i rundkreds) Vi vil også arbejde med: sansning/stimulering, rytmik, dynamik, flow/koncentration, tempo/ timing, stemmens brug og underviserens rolle. Tilmelding senest d. 8. august 2019 via skolens hjemmeside: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/170 Pris kr. 2.950,- Udsendelse af materiale: Kort før kursusstart udsendes diverse oplysninger og adresseliste til evt. samkørsel.

06
sep

Kursus Arrangement for orgel og salmespil i rytmiske stilarter

Fagpakke 4 – modul 2 Modulet tager sigte på at udvikle deltagernes bevidsthed om stil og spillemåde i nyere rytmisk musik set i forhold til klassiske stilarter. På baggrund af analyse af form, harmoni, rytme, m.m. arbejdes der i undervisningen med at arrangere/ transskribere sange og stykker i forskellige stilarter til orgel, og deltagerne udarbejder selv et antal arrangementer. Med fokus på stilrigtig udførelse af et nyere rytmisk repertoire i pop/rock stil arbejdes der især med satser, der kan finde anvendelse ved kirkelige handlinger. Salmespil er der fokus på at arrangere og udføre et stilrigtigt akkompagnement og herunder arbejde med becifringsspil på orgel. Deltagerne forbereder og udfører diverse akkompagnementer i undervisningen. Sted Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestergade 9-13 Kursusdage Fredagene den 6. sept., 20. sept., og 4. okt. 2019 Alle dage kl. 10.00 – 17.00 Underviser Bjørn Elkjer Kursuspris 1.500,- kr. Tilmelding Senest 19. august via skolens hjemmeside https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/227

11
sep

Kursus: BABYSALMESANG v/ Sangpædagog Lise Nees

Kurset henvender sig til dig, der skal have dit første hold, lige er begyndt på at have – eller skal overtage fra en anden Målgruppen er: Kirkesangere, organister, præster, kirke- og kulturmedarbejdere, menighedsrådsmedlemmer - og andre, der har interesse i babysalmesang. Kurset indeholder undervisning i: Praktiske forberedelser: invitation/annoncering, tilmelding/afbud, aldersgrupper, holdstørrelse, lektionslængde, længde af forløb, tidspunkt for afholdelse, kirkerum/lokale, afslutning m.m.Sansning, rytmik, dynamik, bevægelser og danse, flow, tempo og timingUnderviseren, forældrene og babyerneAt lede babysalmesangen med sin stemmeOpbygning af en undervisningsgangOpbygning af et forløbBrugbart valg af repertoireSalmer med fagter eller rekvisitterSalmer, hvor vi danser eller bevæger os Vi tager udgangspunkt i bogen ”Salmer i dans og bevægelse – fra babysalmesang til konfirmanddans” af Anne-Mette Riis, som det kan være en god idé at anskaffe inden. Kursuspris: Kr. 3.950,- Inkl. måltider og overnatning på Løgumkloster Refugium. Forhør nærmere om pris, hvis overnatning ikke ønskes. Tilmelding Frem til 25. august 2019 via Løgumkloster Kirkemusikskolens hjemmeside: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/169 Kursusbevis: Ved afslutning udstedes kursusbevis. Udsendelse af materiale: Kort før kursusstart udsendes diverse oplysninger og adresseliste til evt. samkørsel. Har du spørgsmål kan du kontakte sekretær Ann Riis på tlf. 74 74 40 70 eller sangpædagog Lise Nees på info@lisenees.com

12
sep

Kursus i tale, sang og messesang for præster

Der undervises i tale og sang med henblik på en hensigtsmæssig stemmebrug i de mange forskellige arbejdsfunktioner, som en præst har: støttet og velartikuleret tale til gudstjeneste- og anden talebrug, sang med bl.a. konfirmander og messesang i højmessens liturgiske led. Der arbejdes med holdning, vejrtrækning, artikulation i tale og sang og det der ligger lige imellem: messesang. Der gives indføring i messesangens principper. Man kan ved tilmelding melde sig ind på det eller de underemner man finder relevant (sang, tale og/eller messesang), hvorefter man deles ud på hold efter en samlet opvarmning. Der vil forud for kurset blive udsendt materiale til både tale-, sang- og messesangsundervisningen i form af tekster, salmer og liturgiske led. Der gives såvel solo- som holdundervisning. Kursusdage Torsdag den 12. september 2019 Torsdag den 26. september 2019 Begge dage kl. 10.00 – 15.00 Instruktør Sangpædagog Kamma Bidstrup, Århus Pastor og lektor emeritus Finn Rosenberg, Løgumkloster Kursuspris 1.500,- kr. incl. frokost på Løgumkloster Refugium Tilmelding Senest 26. august via skolens hjemmeside https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/215

20
sep

Kursus Arrangement for orgel og salmespil i rytmiske stilarter

Fagpakke 4 – modul 2 Modulet tager sigte på at udvikle deltagernes bevidsthed om stil og spillemåde i nyere rytmisk musik set i forhold til klassiske stilarter. På baggrund af analyse af form, harmoni, rytme, m.m. arbejdes der i undervisningen med at arrangere/ transskribere sange og stykker i forskellige stilarter til orgel, og deltagerne udarbejder selv et antal arrangementer. Med fokus på stilrigtig udførelse af et nyere rytmisk repertoire i pop/rock stil arbejdes der især med satser, der kan finde anvendelse ved kirkelige handlinger. Salmespil er der fokus på at arrangere og udføre et stilrigtigt akkompagnement og herunder arbejde med becifringsspil på orgel. Deltagerne forbereder og udfører diverse akkompagnementer i undervisningen. Sted Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestergade 9-13 Kursusdage Fredagene den 6. sept., 20. sept., og 4. okt. 2019 Alle dage kl. 10.00 – 17.00 Underviser Bjørn Elkjer Kursuspris 1.500,- kr. Tilmelding Senest 19. august via skolens hjemmeside https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/227

26
sep

Kursus i tale, sang og messesang for præster

Der undervises i tale og sang med henblik på en hensigtsmæssig stemmebrug i de mange forskellige arbejdsfunktioner, som en præst har: støttet og velartikuleret tale til gudstjeneste- og anden talebrug, sang med bl.a. konfirmander og messesang i højmessens liturgiske led. Der arbejdes med holdning, vejrtrækning, artikulation i tale og sang og det der ligger lige imellem: messesang. Der gives indføring i messesangens principper. Man kan ved tilmelding melde sig ind på det eller de underemner man finder relevant (sang, tale og/eller messesang), hvorefter man deles ud på hold efter en samlet opvarmning. Der vil forud for kurset blive udsendt materiale til både tale-, sang- og messesangsundervisningen i form af tekster, salmer og liturgiske led. Der gives såvel solo- som holdundervisning. Kursusdage Torsdag den 12. september 2019 Torsdag den 26. september 2019 Begge dage kl. 10.00 – 15.00 Instruktør Sangpædagog Kamma Bidstrup, Århus Pastor og lektor emeritus Finn Rosenberg, Løgumkloster Kursuspris 1.500,- kr. incl. frokost på Løgumkloster Refugium Tilmelding Senest 26. august via skolens hjemmeside https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/215

02
okt

Kursus: Musikalsk legestue i kirken – for børn i alderen 1-3 år

Kurset henvender sig til kirkesangere, organister, præster, sognemedhjælpere, kirkekultur-medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og andre, der ønsker at indføre musikalsk legestue i deres kirke. Kurset indeholder undervisning i bl.a.: Teori om småbørnsmotorik/rytmikAnnoncering/tilmeldingPraktisk forberedelse og afviklingOpbygning af en undervisningsgangOpbygning af et forløbSalmer med fagter/ bevægelser/dans og sanglegeSalmer med rekvisitterMusik i kirkenBønRim, remser og rytmerRepertoiregennemgang Litteraturliste Vi tager udgangspunkt i bogen ”Salmer i dans og bevægelse” af Anne-Mette Riis, som bedes anskaffet før kursusstart. Kursuspris Kr. 3.950,- Inkl. måltider og overnatning på Løgumkloster Refugium. Forhør nærmere om pris, hvis overnatning ikke ønskes. Tilmelding Sidste tilmeldingsfrist er den 11. september 2019 og tilmelding gøres via skolens hjemmeside: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/171 Kursusbevis: Ved afslutningen udstedes et kursusbevis. Udsendelse af materiale: Kort før kursusstart udsendes diverse oplysninger. Kurset foregår På Løgumkloster Refugium, Refugievej 1, 6240 Løgumkloster. Kontakt Har du spørgsmål kan du kontakte sekretær Ann Riis på tlf. 74 74 40 70 eller mail lkms@km.dk - eller sangpædagog Lise Nees info@lisenees.com

04
okt

Arrangement for orgel og salmespil i rytmiske stilarter

Fagpakke 4 – modul 2 Modulet tager sigte på at udvikle deltagernes bevidsthed om stil og spillemåde i nyere rytmisk musik set i forhold til klassiske stilarter. På baggrund af analyse af form, harmoni, rytme, m.m. arbejdes der i undervisningen med at arrangere/ transskribere sange og stykker i forskellige stilarter til orgel, og deltagerne udarbejder selv et antal arrangementer. Med fokus på stilrigtig udførelse af et nyere rytmisk repertoire i pop/rock stil arbejdes der især med satser, der kan finde anvendelse ved kirkelige handlinger. Salmespil er der fokus på at arrangere og udføre et stilrigtigt akkompagnement og herunder arbejde med becifringsspil på orgel. Deltagerne forbereder og udfører diverse akkompagnementer i undervisningen. Sted Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestergade 9-13 Kursusdage Fredagene den 6. sept., 20. sept., og 4. okt. 2019 Alle dage kl. 10.00 – 17.00 Underviser Bjørn Elkjer Kursuspris 1.500,- kr. Tilmelding Senest 19. august via skolens hjemmeside https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/227

07
okt

Foredrag: Herold, Melchoir og Schiøtz - 3 danske sangere og deres pladeindspilninger

Rektor Hans Chr. Hein holder foredraget i korsalen. Fri adgang

18
nov

Foredrag: "Fra Christmas Carol til juleoratorium"

- Julemusik i perioden 1400-1750. Foredrag ved rektor Hans Chr. Hein i korsalen Fri adgang