Løgumkloster Kirkemusikskole
Koncerter og arrangementer

Arrangementer

 

16
nov

40-års jubilæum - koncert

I forbindelse med skolens 40-års jubilæum afholdes en koncert i Løgumkloster Kirke kl. 15.30. Til koncerten synger koret under ledelse af Søren Birch følgende værker:
• Antonio Vivaldi: Gloria
• Franz Schubert: Messe i G-dur
• W.A. Mozart: Ave Verum og Laudate Dominum
Der medvirker vokalsolister, og orkesteret sammensættes af musikere fra Sønderjyllands Symfoni Orkester.

Efterfølgende festmiddag på Løgumkloster Centralhotel er for inviterede.

18
nov

Foredrag: "Fra Christmas Carol til juleoratorium"

- Julemusik i perioden 1400-1750. Foredrag ved rektor Hans Chr. Hein i korsalen Fri adgang

25
nov

Elevkoncert

Horsens-afdelingen afholder elevkoncert mandag d. 25.11. 2019 og mandag d. 27.4. 2020 kl. 19.00: I dette skoleår har vi fået lov at låne Sønderbro Kirke til vores 2 elevkoncerter, da orglet i Vor Frelsers Kirke endnu ikke er taget i brug efter branden i august 2018. Elevkoncerterne er interne, men familie og venner er velkomne. Koncerterne giver de studerende mulighed for at prøve kræfter med koncertsituationen. Koncert-programmet varierer alt efter tilmeldinger (sang, orgel- og klaverspil, korindslag).

16
dec

Elevkoncert

Dette er en intern koncert for studerende i Tarm-afdelingen. Informationer følger.

16
dec

Elevkoncert

Informationer følger.

24
feb

Kursus: Babysalmesang 1

BABYSALMESANG v/ Sangpædagog Lise Nees Kurset henvender sig til dig, der skal have dit første hold, lige er begyndt på at have – eller skal overtage fra en anden Mandag den 24. – onsdag den 26. februar 2020 Målgruppen er: Kirkesangere, organister, præster, kirke- og kulturmedarbejdere, menighedsrådsmedlemmer - og andre, der har interesse i babysalmesang. Kurset indeholder undervisning i: Praktiske forberedelser: invitation/annoncering, tilmelding/afbud, aldersgrupper, holdstørrelse, lektionslængde, længde af forløb, tidspunkt for afholdelse, kirkerum/lokale, afslutning m.m.Sansning, rytmik, dynamik, bevægelser og danse, flow, tempo og timingUnderviseren, forældrene og babyerneAt lede babysalmesangen med sin stemmeOpbygning af en undervisningsgangOpbygning af et forløbBrugbart valg af repertoireSalmer med fagter eller rekvisitterSalmer, hvor vi danser eller bevæger os Vi tager udgangspunkt i bogen ”Salmer i dans og bevægelse – fra babysalmesang til konfirmanddans” af Anne-Mette Riis, som det kan være en god idé at anskaffe inden. Kursuspris: Kr. 3.950,- Inkl. måltider og overnatning på Løgumkloster Refugium. Forhør nærmere om pris, hvis overnatning ikke ønskes. Tilmelding Frem til 4. februar 2020 via Løgumkloster Kirkemusikskolens hjemmeside: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/282 Kursusbevis: Ved afslutning udstedes kursusbevis. Udsendelse af materiale: Kort før kursusstart udsendes diverse oplysninger og adresseliste til evt. samkørsel. Har du spørgsmål kan du kontakte sekretær Ann Riis på tlf. 74 74 40 70 eller sangpædagog Lise Nees på info@lisenees.com Program Mandag d. 24.02: Teori 12.00-13.00 Frokost 13.00-14.40 Introduktion til kurset samt præsentation af kursusleder og deltagere m.m. 14.40-14.55 Kaffepause 14.55-17.25 Praktiske forberedelser og opbygning af en session og et forløb 17.30 Aftensang i kirken - frivilligt 18.00-19.00 Aftensmad 19.00-21.05 Udvælgelse af brugbart materiale. Kaffe / te Tirsdag d. 25.02: Praksis 07.45-09.15 Morgenmad 08.15-08.30 Morgensang i Kapitelsalen - frivilligt 09.20-12.00 Brug af rekvisitter og bevægelser/danse m.m. 12.00-13.00 Frokost 13.00-15.05 Lav din egen session (gruppearbejde) 15.05-15.25 kaffepause 15.25-17.05 Lav din egen session evt. også forløb (gruppearbejde) 17.30 Aftensang i kirken - frivilligt 18.00-19.00 Aftensmad Resten af aften er til egen disposition Onsdag d. 26.02: Praksis 07.45-09.15 Morgenmad 08.15-08.30 Morgensang i Kapitelsalen - frivilligt 09.20-12.00 Fremvisning af sessions m.m. og evaluering 12.00-13.00 Frokost

26
feb

Kursus: Babysalmesang 2 - opfølgning

BABYSALMESANG II Efteruddannelse til dig, der trænger til fornyelse på området Onsdag d. 26. feb. kl. 12.00 – torsdag d. 27. feb. 2020 kl. 14.20 på Løgumkloster Refugium Dette kursus henvender sig til dig, der allerede har arbejdet med babysalmesang i et godt stykke tid og nu kan mærke, at du trænger til ny inspiration. Er du blevet lidt træt af altid at lave ”I østen stiger solen op” eller ”Nu titte til hinanden” med fagter? Eller at bruge ”Sov sødt, barnlille” til at vugge babyerne i tæpper/dyner? Kurset tager udgangspunkt i babysalmesangens mest anvendte salmer, tilfører dem nye vinkler og giver dig derudover nyt og brugbart materiale indenfor både de traditionelle salmer og de nyere rytmiske. Der vil være undervisning i salmer med FagterRekvisitter (små/store tørklæder og meget andet)BevægelserGang/processionDanse (overfor hinanden, ved siden af hinanden, parvis og i rundkreds) Vi vil også arbejde med: sansning/stimulering, rytmik, dynamik, flow/koncentration, tempo/ timing, stemmens brug og underviserens rolle. Tilmelding senest d. 4. februar 2020 via skolens hjemmeside: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/283 Pris kr. 2.950,- Udsendelse af materiale: Kort før kursusstart udsendes diverse oplysninger og adresseliste til evt. samkørsel. Har du spørgsmål kan du kontakte sekretær Ann Riis på tlf. 74 74 40 70 eller sangpædagog Lise Nees på info@lisenees.com Program Onsdag 12.00 – 13.00 Frokost Torsdag 7.45 – 9.15 Morgenmad 13.00 – 15.05 Intro + Evaluering siden sidst + Dig og din kirke 8.15-8.30 Morgensang i kapitelsalen - frivilligt 15.05 – 15.20 Kaffe/te og kage 9.15 – 12.00 Gruppearbejde 15.20 – 17.25 Opvarmning krop + stemme + afprøve diverse danse + gruppearbejde 12.00 – 13.00 Frokost 17.30 Aftensang i kirken – frivilligt. 13.00 – 14.20 Fremvisning 18.00 – 19.00 Middag 14.20 Kaffe/te og farvel Tak for denne gang 19.00 – 19.50 Gruppearbejde 19.50 Kaffe/te

20
mar

Orgel-ekskursion til Groningen-området

Groninger Land på den hollandske side af grænsen til Tyskland er rigt på instrumenter fra den nordtyske baroks førende orgelbygger, Arp Schnitger (1648-1719). Med udgangspunkt i Groningen arrangerer kirkemusikskolen for 4. gang en orgelekskursion, hvori indgår en række af Schnitgers markante orgler med besøg i en række kirker i Groningenområdet og det østfrisiske område. På vejen til Holland aflægges besøg ved det velbevarede orgel i Grasberg ved Bremen samt det østfrisiske forskningscenter for orgler i Weener på grænsen til Holland. Et par af Arp Schnitgers fine, mindre instrumenter findes i Uithuizen og i Nordbrook. Der indgår dog også besøg ved et par af de store orgler i Groningen, der dog har undergået adskillige ændringer i tidens løb. Foreløbigt program: Fredag, d. 20.3. Der køres i privatbiler fra samkørselsplads ved Padborg midt på formiddagen. Eftermiddag: Demonstration af Arp Schnitger-orglerne i Grasberg (1694) og Weener (1710) samt besøg i Organeum Weener, et museums- og forskningscentrum. Ankomst og indkvartering på hotel i Groningen omkring kl. 19 Derefter middag. Lørdag, d. 21.3. Demonstration af Arp Schnitger-orglerne i Uithuizen (1701) og Nordbrook (1696) Frokost Demonstration af Schnitger-orglerne i Groningen: Aa-kerk (1702) og Martinikerk (1692). Middag Søndag, d. 22.3. Morgengudstjeneste i Groningen - Frokost og hjemtur. Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Kursusledelse: Organist Kristian Lumholdt og rektor Hans Christian Hein Pris: Deltagerafgift kr. 750,- Dertil kommer udgift til samkørsel i privatbiler samt udgifter til overnatning og måltider. Kirkemusikskolen har reserveret et antal værelser i 2 nætter på hotel i Groningen. Udgifterne til transport, overnatning og måltider afholdes af den enkelte deltager. Tilmelding: Senest d. 17. februar 2020. Direkte link: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/289 Forhør nærmere om detaljer på skolen: lkms@km.dk / tlf. 7474 4070.

27
mar

Kursus: Finale 2

Nodeskrivningsprogrammet Finale 2 Kurset for øvede og fortsættere af Finale 1 Kurset henvender sig til organister, kirkesangere m.fl., som har gennemført Finale 1 eller som i forvejen har grundlæggende erfaringer med at arbejde i Finale. Indholdet i Finale 2 vil være: Indtastning af satser for kor, orgel/ klaver og sangstemme med orgel/klaver-ledsagelse. Der vil være særligt fokus på indtastning af sangtekst og indsætning af dynamiske og øvrige informationer i nodedokumentet. Undervisningsformen vil bestå af en blanding af præsentation på hold og individuelt arbejde og instruktion. Kursisten er efter endt kursus sikker i, at anvende nodeskrivningsprogrammet Finale og kan bruge de grundlæggende funktioner i det daglige arbejde med sang-, kor- eller orgelsatser. Der udstedes et kursusbevis ved tilfredsstillende deltagelse i kursusforløbet. Efteruddannelsen Indplaceres på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring – (kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen) Kursusdagen: 10.00 Velkomst 10.10-11.50 Undervisning 12.00-13.00 Frokost på Løgumkloster Refugium 13.00-15.00 Undervisning 15.00-15.15 Kaffe og kage 15.15-16.00 Undervisning Sted: Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestergade 9-13, Løgumkloster Underviser: Søren Birch Pris: kr. 500,- Kursusprisen inkluderer undervisning, nodemateriale, frokost på Løgumkloster Refugium samt kaffe og kage. Den enkelte kursist skal medbringe egen bærbar og angive ved tilmelding om det en PC eller Mac. Tilmelding via kirkemusikskolens hjemmeside eller ved at trykke HER- senest d. 9. marts 2020. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kirkemusikskolen tlf. 74 74 40 70 eller mail: lkms@km.dk

01
apr

Foredrag: ”Händel – Opera eller oratorium?” v. Hans Chr. Hein

I modsætning til sin samtidige komponistkollega Bach dyrkede Händel intenst operagenren og komponerede et stort antal oratorier. Foredraget vil med musikeksempler beskrive Händels udvikling som komponist og forholdet til de to genrer gennem knap 50 år.

20
apr

Elevkoncert

Informationer følger.

27
apr

Elevkoncert

Horsens-afdelingen afholder elevkoncert mandag d. 25.11. 2019 og mandag d. 27.4. 2020 kl. 19.00: I dette skoleår har vi fået lov at låne Sønderbro Kirke til vores 2 elevkoncerter, da orglet i Vor Frelsers Kirke endnu ikke er taget i brug efter branden i august 2018. Elevkoncerterne er interne, men familie og venner er velkomne. Koncerterne giver de studerende mulighed for at prøve kræfter med koncertsituationen. Koncert-programmet varierer alt efter tilmeldinger (sang, orgel- og klaverspil, korindslag).

11
maj

Elevkoncert

Dette er en intern koncert for studerende i Tarm-afdelingen. Informationer følger.