Løgumkloster Kirkemusikskole
Koncerter og arrangementer

Arrangementer

17
dec

Elevkoncert - intern for studerende

Kamma Bidstrup lærer og sangpædagog står for arrangementet. Efter koncerten er der hyggeligt samvær.

17
dec

Elevkoncert internt for studerende

Programmet for juleafslutningen i Tarm afdelingen: Kl. 16.00: Øvning for sangerne i Tarm Kirke. Øvetid aftales med lærerne. Kl. 16.30: Intern elevkoncert i Tarm Kirke. Indslagene aftales med hovedfagslæreren, og der behøver ikke nødvendigvis være tale om musikstykker med præg af jul eller advent. Kl. ca. 17.00: Afslutning i kirkehuset. Der er mulighed for efter forudgående bestilling, at nyde tre stykker uspecificeret smørrebrød. Der serveres også kaffe/the og lidt sødt dertil. Maden koster kr. 60, som afregnes med Thomas på dagen. Drikkevarer bedes man selv medbringe. Vi hjælper hinanden med oprydning og slutter senest kl. 18.00. Tilmelding til koncert og spisning hos hovedfagslæreren senest mandag den 3. december. Husk at fortælle, om du vil købe smørrebrød. Med venlig hilsen Henrik og Thomas

18
jan

Kursus: 2 repertoiredage for organister: " De kirkelige højtider"

På kursusdagene præsenteres en række nyere orgelkoraler og frie stykker, velegnet til brug ved de kirkelige højtider. Der er fokus på stykker fra det 20 årh. frem til i dag og især på stykker af overkommelig sværhedsgrad. Der præsenteres på hver kursusdag o. 50 kortere, gudstjenesteegnede stykker til temaet. Kursusdagene henvender sig til PO/KMOK-uddannede organister samt studerende på kirkemusikskolernes eksamenslinje. Program: Fredag d. 18. jan. 2019 Fredag den 22. feb. 2019 12.00-13.00 Frokost på Løgumkloster Refugium 10.00-11.50 Undervisning 13.00-15.00 Undervisning 12.00-13.00 Frokost på Løgumkloster Refugium 15.00-15.15 Kaffe og kage 13.00-15.00 Undervisning 15.15-17.30 Undervisning 15.00-15.15 Kaffe og kage 15.15-16.20 Undervisning Undervisning: Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestergade 9, Løgumkloster Underviser: Rektor Hans Christian Hein, Løgumkloster Kirkemusikskole Pris: kr. 900,- Kursusprisen inkluderer undervisning, nodemateriale, frokost på Løgumkloster Refugium samt kaffe og kage. (Det er muligt efter ønske kun at deltage i én af kursusdagene. Pris pr. kursusdag kr. 450,-) Tilmelding: senest 5. januar 2019 via skolens hjemmeside eller følgende link: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/155 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kirkemusikskolen. Kontakt: tlf. 74 74 40 70 / mail: lkms@km.dk

25
jan

Kursus: "Påske" - musik af Søren Birch for sangsolist, kor og orgel

Præsentation af Søren Birchs nye Påskemusik, der omfatter præludier, en række salmer af Lisbeth Smedegaard Andersen og motetter for en sangstemme og/eller kor. Motetterne vil således kunne udføres af en kirkesanger. Søren Birch har komponeret musik til alle Påskens gudstjenester fra Palmesøndag til 2. Påskedag. Det er muligt at hente uddrag af værkets 23 satser til enkelte af Påskens gudstjenester. Selvom stykkerne er skrevet til gudstjenestebrug, vil det også være muligt, at foretage en samlet opførelse til en påskekoncert. Der er således tale om fleksibel musik og med en sværhedsgrad, der gør fremførelse mulig i såvel større som mindre kirker. På kursusdagen vil Søren Birch selv præsentere og gennemgå musikken. Deltagerne vil selv synge salmerne og korstemmerne i motetterne i det omfang, det praktisk er muligt. Der deltager desuden en kirkesanger og en organist, der vil fremføre solomotetterne og orgelstykkerne. Kursusdagen er åben for såvel præster, organister, kirke- og korsangere og andre kirkelige medarbejdere med interesse for at stifte bekendtskab med ny kirkelig brugsmusik – og med kursusdagen i januar er der tid til at forberede sig til påsken i april! Hvornår: Fredag d. 25. januar 2019 kl. 10-15. Sted: Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestergade 9-13, Løgumkloster. Pris: kr. 500,-, der inkluderer nodemateriale samt forplejning med frokost på Løgumkloster Refugium. Tilmelding senest den 5 januar 2019 via skolens hjemmeside: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/137 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kirkemusikskolen tlf. 74 74 40 70 / mail lkms@km.dk

22
feb

Kursus: Repertoiredage for organister: " De kirkelige højtider"

På kursusdagene præsenteres en række nyere orgelkoraler og frie stykker, velegnet til brug ved de kirkelige højtider. Der er fokus på stykker fra det 20 årh. frem til i dag og især på stykker af overkommelig sværhedsgrad. Der præsenteres på hver kursusdag o. 50 kortere, gudstjenesteegnede stykker til temaet. Kursusdagene henvender sig til PO/KMOK-uddannede organister samt studerende på kirkemusikskolernes eksamenslinje. Program: Fredag d. 18. jan. 2019 Fredag den 22. feb. 2019 12.00-13.00 Frokost på Løgumkloster Refugium 10.00-11.50 Undervisning 13.00-15.00 Undervisning 12.00-13.00 Frokost på Løgumkloster Refugium 15.00-15.15 Kaffe og kage 13.00-15.00 Undervisning 15.15-17.30 Undervisning 15.00-15.15 Kaffe og kage 15.15-16.20 Undervisning Undervisning: Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestergade 9, Løgumkloster Underviser: Rektor Hans Christian Hein, Løgumkloster Kirkemusikskole Pris: kr. 900,- Kursusprisen inkluderer undervisning, nodemateriale, frokost på Løgumkloster Refugium samt kaffe og kage. (Det er muligt efter ønske kun at deltage i én af kursusdagene. Pris pr. kursusdag kr. 450,-) Tilmelding: senest 5. januar 2019 via skolens hjemmeside eller følgende link: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/155 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kirkemusikskolen. Kontakt: tlf. 74 74 40 70 / mail: lkms@km.dk

22
mar

Orgelekskursion til Oldenburg - Ostfriesland

Ostfriesland byder på et væld af interessante orgler fra 1600-1700-tallet. Med udgangspunkt i Oldenburg arrangerer kirkemusikskolen en ekskursion med besøg i en række kirker i oldenburgområdet og det østfrisiske område. Der vil være demonstration af en række barokorgler med fokus på Arp Schnitgers instrumenter. Det mest kendte er Schnitgers instrument i Norden, men der indgår også interessante historiske orgler af J.D. Busch, der tillige havde forbindelse til Slesvig og Danmark, og J Richborn, der havde et stort virke i Hamborg og Lübeck. Arp Schnitger boede og ligger begravet i Neuenfelde, hvortil han byggede et orgel. Foreløbigt program: Fredag, d. 22.3. Der køres i privatbiler fra Løgumkloster først på eftermiddagen. Evt. andet afgangspunkt kan aftales, hvis det er mere praktisk for nogle deltagere. kl. 17.30: Demonstration af orglet i Ganderkesee (Schnitger/Klapmeyer 1699/1760) Ankomst og indkvartering på hotel i Oldenburg o. kl. 19 Derefter middag. Lørdag, d. 23.3. Demonstrationer af Johann Dietrich Busch-orglet i Jade (1739) samt Joachim Richborn-orglet i Buttforde (1681) Frokost Demonstration af Arp Schnitger-orglet i Norden (1692). Middag Søndag, d. 24.3. Gudstjeneste i Hamburg-Neuenfelde (Arp Schnitger-orgel, 1688) Frokost og hjemtur. Kursusledelse: Organist Kristian Lumholdt og rektor Hans Christian Hein Pris: Deltagerafgift kr. 750,- Dertil kommer udgift til samkørsel i privatbiler samt udgifter til overnatning og måltider. Kirkemusikskolen har reserveret et antal værelser i 2 nætter på hotel i Oldenburg. Udgifterne til transport, overnatning og måltider afholdes af den enkelte deltager. Tilmelding: senest d. 15. februar 2019 via hjemmeside eller dette link: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/157 Forhør nærmere om detaljer på skolen: lkms@km.dk / tlf. 7474 4070. Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

16
apr

Foredrag v/ Hans Chr. Hein: ”Bachs passioner i dag—koncert eller gudstjeneste?”

Med udgangspunkt i Bachs store passioner, der hvert år opføres ved koncerter over hele landet, behandles spørgsmålet, hvorledes musik, der er skabt som gudstjenestemusik, i eftertiden kan indgå i koncertrepertoiret og eventuelt kan opfattes som en blanding af kirkemusik og koncertmusik. Der vil blive en gennemgang med lydeksempler af uddrag af passionerne og en gennemgang af, hvorledes musikken indgik i gudstjenesten på Bachs tid i 1700-tallet. Et af aftenens spørgsmål, der søges besvaret, er hvorvidt vi i dag er i stand til at skelne mellem gudstjeneste og koncert, og hvad det betyder for vores oplevelse af musik og af at være menighed. Der er fri adgang til foredraget.

02
sep

Kursus: BABYSALMESANG II - Efteruddannelse til dig, der trænger til fornyelse på området

Dette kursus henvender sig til dig, der allerede har arbejdet med babysalmesang i et godt stykke tid og nu kan mærke, at du trænger til ny inspiration. Er du blevet lidt træt af altid at lave ”I østen stiger solen op” eller ”Nu titte til hinanden” med fagter? Eller at bruge ”Sov sødt, barnlille” til at vugge babyerne i tæpper/dyner? Kurset tager udgangspunkt i babysalmesangens mest anvendte salmer, tilfører dem nye vinkler og giver dig derudover nyt og brugbart materiale indenfor både de traditionelle salmer og de nyere rytmiske. Der vil være undervisning i salmer med FagterRekvisitter (små/store tørklæder og meget andet)BevægelserGang/processionDanse (overfor hinanden, ved siden af hinanden, parvis og i rundkreds) Vi vil også arbejde med: sansning/stimulering, rytmik, dynamik, flow/koncentration, tempo/ timing, stemmens brug og underviserens rolle. Tilmelding senest d. 8. august 2019 via skolens hjemmeside: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/170 Pris kr. 2.950,- Udsendelse af materiale: Kort før kursusstart udsendes diverse oplysninger og adresseliste til evt. samkørsel.

11
sep

Kursus: BABYSALMESANG v/ Sangpædagog Lise Nees

Kurset henvender sig til dig, der skal have dit første hold, lige er begyndt på at have – eller skal overtage fra en anden Målgruppen er: Kirkesangere, organister, præster, kirke- og kulturmedarbejdere, menighedsrådsmedlemmer - og andre, der har interesse i babysalmesang. Kurset indeholder undervisning i: Praktiske forberedelser: invitation/annoncering, tilmelding/afbud, aldersgrupper, holdstørrelse, lektionslængde, længde af forløb, tidspunkt for afholdelse, kirkerum/lokale, afslutning m.m.Sansning, rytmik, dynamik, bevægelser og danse, flow, tempo og timingUnderviseren, forældrene og babyerneAt lede babysalmesangen med sin stemmeOpbygning af en undervisningsgangOpbygning af et forløbBrugbart valg af repertoireSalmer med fagter eller rekvisitterSalmer, hvor vi danser eller bevæger os Vi tager udgangspunkt i bogen ”Salmer i dans og bevægelse – fra babysalmesang til konfirmanddans” af Anne-Mette Riis, som det kan være en god idé at anskaffe inden. Kursuspris: Kr. 3.950,- Inkl. måltider og overnatning på Løgumkloster Refugium. Forhør nærmere om pris, hvis overnatning ikke ønskes. Tilmelding Frem til 25. august 2019 via Løgumkloster Kirkemusikskolens hjemmeside: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/169 Kursusbevis: Ved afslutning udstedes kursusbevis. Udsendelse af materiale: Kort før kursusstart udsendes diverse oplysninger og adresseliste til evt. samkørsel. Har du spørgsmål kan du kontakte sekretær Ann Riis på tlf. 74 74 40 70 eller sangpædagog Lise Nees på info@lisenees.com

02
okt

Kursus: Musikalsk legestue i kirken – for børn i alderen 1-3 år

Kurset henvender sig til kirkesangere, organister, præster, sognemedhjælpere, kirkekultur-medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og andre, der ønsker at indføre musikalsk legestue i deres kirke. Kurset indeholder undervisning i bl.a.: Teori om småbørnsmotorik/rytmikAnnoncering/tilmeldingPraktisk forberedelse og afviklingOpbygning af en undervisningsgangOpbygning af et forløbSalmer med fagter/ bevægelser/dans og sanglegeSalmer med rekvisitterMusik i kirkenBønRim, remser og rytmerRepertoiregennemgang Litteraturliste Vi tager udgangspunkt i bogen ”Salmer i dans og bevægelse” af Anne-Mette Riis, som bedes anskaffet før kursusstart. Kursuspris Kr. 3.950,- Inkl. måltider og overnatning på Løgumkloster Refugium. Forhør nærmere om pris, hvis overnatning ikke ønskes. Tilmelding Sidste tilmeldingsfrist er den 11. september 2019 og tilmelding gøres via skolens hjemmeside: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/171 Kursusbevis: Ved afslutningen udstedes et kursusbevis. Udsendelse af materiale: Kort før kursusstart udsendes diverse oplysninger. Kurset foregår På Løgumkloster Refugium, Refugievej 1, 6240 Løgumkloster. Kontakt Har du spørgsmål kan du kontakte sekretær Ann Riis på tlf. 74 74 40 70 eller mail lkms@km.dk - eller sangpædagog Lise Nees info@lisenees.com