Løgumkloster Kirkemusikskole
Hverdagen på skolen

Hverdagen på skolen

Undervisningen er skemalagt fra skoleårets start, så du ved hvornår du skal komme til undervisning. Der er mødepligt og vi forventer at du melder afbud til kontoret, hvis du er forhindret i at møde op.

Skoleåret er opdelt i A- og B-uger med 18 af hver. Som studerende modtager du typisk undervisning enten i en A- eller B-uge. Det betyder, at man som hovedregel modtager undervisning 1 dag hver 14. dag. Skemaet for din undervisning modtager du ca. 4 uger inden skolestart.

Undervisningen er normalt fordelt mellem holdtimer og solotimer. Solotimer gives i orgel, sang, klokkespil og klaver.

Løgumkloster Kirkemusikskole afvikler få fag over enkelte dage, gerne fordelt over vinteren. Derfor vil undervisning i disse fag normalt falde på nogle få fredage og lørdage.

Vores lærere er alle uddannet ved danske eller udenlandske musikkonservatorier. De fleste har foruden undervisningen her, ansættelse som korledere, kirkesangere eller organister i folkekirken.

De studerende på skolen har meget forskellige baggrunde og alder. Aldersmæssigt har skolen studerende fra ca. 20 år og opefter. Gennemsnitsalderen for vores studerende er godt 40 år. Deres uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund varierer; nogle er allerede ansat i folkekirken, andre uden for kirken i et erhverv, der ikke relaterer til musik eller kirke, andre tager sideløbende en anden uddannelse. Derudover har vi elever af forskellige nationaliteter. 

Hverdagen på skolens afdelinger: