Afdelinger
Løgumkloster

Løgumkloster Kirkemusikskoles hovedafdeling er beliggende på Løgumklosters gamle markedsplads. På adressen Vestergade 9-13 ligger skolens to hovedbygninger samt en stor have.

Undervisningen foregår primært i bygningen , Vestergade 13, hvor vi råder over 8 undervisningslokaler, bibliotek, m.v. I bygningen, Vestergade 9, har vi en korsal til undervisningsbrug, kontorlokaler, værelser til overnatning, m.v. Til undervisningen råder skolen over 5 orgler, 3 flygler, 12 klaverer, m.m.

Undervisningen i Løgumkloster finder normalt sted på tirsdage og onsdage. Alle linjer for såvel kirkesangere som organister udbydes på hovedafdelingen.

I umiddelbar nærhed af skolens egne bygninger ligger klokkenistafdelingen på adressen Markedspladsen 7 
(se nærmere under denne afdeling).