Børn-unge-orgel
Målgruppe

Målgruppe

Målgruppen for projektet er

  • unge mellem 10 -18 år
  • organister der skal undervises i musikpædagogiske metoder på orgel.

De tre kirkemusikskoler arbejder med forskellige rekrutteringsmetoder, og har dermed forskellige målgrupper:

 Løgumkloster Kirkemusikskole bygger videre på tidligere erfaringer fra undervisningsforløb for børn og unge gennem-ført i samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (SMKS) i Esbjerg i årene 2008-12 med tilskud fra kulturpuljemidler under Region Syddanmark. I alt o. 25 børn og unge modtog i projektperioden orgelundervisning af lokale organister på i alt 7 undervisningssteder i Region Syd. I samme periode deltog op mod 1000 børn i en række skole-koncerter  - arrangeret under samme samarbejde  - i det sønderjyske område v/ organist Jette Mogensen, København. Der var her tale om ”Kirkedramaer” med orglet i fokus.  SMKS huser Kirkemusikalsk Kompetencecenter (KMKC), og der arbejdes med tanker om at lægge orgelundervisningsmateriale for Børn og Unge på KMKCs velfungerende og velbesøgte hjemmeside parallelt med eller forud for en print-udgave.  I henseende til opbygning af uddannelsestilbud vedr. orgelpædagogik for børn og unge arbejdes der på SMKS om en diplomuddannelse med mulighed for speciale i orgelpædagogik for børn og unge.

Sjællands Kirkemusikskole er i samarbejde med Vesterbro Sogn, der arbejder systematisk med musikpædagogik i sognets kirker bl.a. med instrumental undervisning af børn og unge fra kirkernes Børne- og Ungdomskor. Der er her et nært  samarbejde med Katrine Immerkjær Kristiansen (KIK), der i 2015 tager Master i orgelpædagogik på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) med speciale i undervisning af børn og unge. KIK har i samarbejde med SMKS med basis i Esbjerg og det vestjyske opbygget ”Orgelklubben”, hvor KIK fortsat underviser børn og unge i orgel, delvist finansieret med støtte fra lokale fonde. Der bygges herudover videre på det arbejde som Søren Gleerup Hansen, lærer på Sjællands Kirkemusikskole, har fremlagt i udgivelser med undervisningsmaterialer for børn og unge.

Vestervig Kirkemusikskole bygger videre på et to-årigt projektsamarbejde med Kulturskolen i Aalborg. Et projekt, der med succes har kørt i flere år og fra medio 2016 kører uden støtte fra projektet og fortsat med Rikke Kursch og Christina Beltoft Mortensen som undervisere. I forbindelse med projektet har der været gensidige studiebesøg med Orgelklub og undervisere inden-for tilsvarende orgel-undervisnings-tilbud i Norge. Der arbejdes med tanker om samarbejde med flere kulturskoler, ligesom er samarbejde med lokale kræfter i bl.a. Thisted provsti, der arbejder med initiativer til afhjælpning af truende organistmangel.

Det overordnende projekt bliver ledet af Sjællands Kirkemusikskole i samarbejde med KIK. Det indgår i det overordnede projekt at indsamle musikpædagogiske erfaringer fra de tre kirkemusikskolers projekter og samle dem i en rapport, der tænkes at kunne danne baggrund for videre arbejde med kurser for organister og fortsat udvikling af undervisnings-materiale med henblik på undervisning af unge organister. Hver af de tre kirkemusikskoler har en projektkoordinator, som står for rapportering, indsamling af viden og praktisk gennemførelse af projektet.