Børn-unge-orgel
Mål med projektet

Mål med projektet

Målet er at få...

  • Etableret et antal ”Orgelklubber” for børn og unge fordelt over hele landet
  • Skabt netværk med musikskoler, kirkekorledere m.fl. omkring orgelklubberne
  • Gennemført undervisningsforløb for 10 eller flere unge orgelspillere hvert år
  • Gennemført et årligt ”Børn-unge-orgel-kursus” for op til fem organister med det formål at uddanne i at undervise børn og unge
  • Udvikle fjernundervisning til løbende sparring og inspiration - primært målrettet dem der har gennemgået ”Børn-unge-orgel-kursus”
  • Fundet fremtidige faste rammer for uddannelse i orgelpædagogik med henblik på undervisning af børn og unge.