Børn-unge-orgel
Historik B-U-O

Historik

Forud for det nuværende projekt

Forudfor det nuværende projekt ligger to forløb med undervisning af Børn og Unge i orgel.

I årene 2008-12 gennemførtes en række undervisningsforløb med orgelundervisning for børn/unge i Syd- og Sønderjylland samt på Fyn, med støtte fra kulturpuljemidler under Region Syddanmark. Undervisningen blev organiseret via Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg og Løgumkloster Kirkemusikskole, med størsteparten af undervisningen placeret i Esbjerg, Varde, Kolding, Aabenraa, Sønderborg, Tønder samt Nr. Lyndelse.          
Undervisere var lokalt interesserede organister/kirkekorledere. Enkelte steder fandt undervisningen sted i samarbejde med den lokale musikskole, idet tilbuddet om undervisning blev formidlet via musikskolerne.     
I alt modtog o. 25 børn og unge orgelundervisning i projektperioden. De fleste steder var elevtallet 1-3 ad gangen, mens man et enkelt sted havde et hold på 6-8 børn.               

I årene 2013-2014 stod Vestervig Kirkemusikskole i spidsen for et pilotprojekt med undervisning af børn og unge i orgel, støttet af Kirkeministeriet, og implementeret i et samarbejde med Kulturskolen I Aalborg