kirkemusikskolerne.dk
Evaluering af Kirkemusikskolerne

Evaluering af Kirkemusikskoler

Som led i et generelt eftersyn af fællesfondens institutioner, er der i 2014 iværksat en analyse af folkekirkens tre kirkemusikskoler i Vestervig, Løgumkloster og på Sjælland.

Formålet med analysen er jf. kommissoriet at undersøge:

  1. Hvordan behovet for kirkemusikere vil udvikle sig i folkekirken de næste 10 år.
  2. Hvordan dette behov bedst kan imødekommes i lyset af udviklingen i de allerede uddannede kirkemusikeres sammensætning og de seneste års søgning til uddannelsen.
  3. En vurdering af de den nuværende måde at uddanne kirkemusikere på, herunder organiseringen af undervisningen og udgifterne til undervisningen i forhold til fremtidens behov.
  4. At komme med en anbefaling til kirkeministeren om, hvordan de tre kirkemusikskoler kan imødekomme folkekirkens behov de næste 5-10 år.

Evalueringen kan læses her

Kirkemusikskolernes bestyrelser arbejder i øjeblikket på visionstrategi for de tre kirkemusikskoler. Visionstrategiens konklusioner skal forelægges Kirkeministeren inden årets udgang.