Efteruddannelse
Fagpakker

Efteruddannelse - fagpakker

Landets tre kirkemusikskoler lancerer nu i samarbejde med en række organisationer de såkaldte fagpakker, der på et højt fagligt niveau skal udruste til de specialfunktioner, man ofte kan have som musiker i folkekirken.

Fagpakkerne er hver især opbygget af tre moduler. Den første fagpakke bliver udbudt af Vestervig Kirkemusikskole i samarbejde med Diakonhøjskolen.

Vil du være specialist ?

Nye fagpakker uddanner kirkemusikere på specialeområder

Følgende 6 fagpakker udvikles og udbydes fra november 2016 og frem til juni 2018.

1. Sang spil og bevægelse i kirken for 0-5 årige
    Kursusbrochure
    Tilmeldingsblanket


2. Tilrettelæggelse og gennemførelse af sang- og salmearrangementer

     Kursusbrochure
     Moduloversigt
     Tilmeldingsblanket


3. Samarbejde, ledelse og PR med fokus på kirkemusikalske aktiviteter - Kirkemusikalsk Entreprenørskab
     Kursusbrochure
     Moduloversigt
     Tilmeldingsblanket


4. Nyere rytmiske stilarter i kirkens kor, koncert- og gudstjenestearbejde

       Moduloversigt


5. De særlige gudstjenester - Tilrettelæggelse og udførelse


6. De vokale udtryk / Korledelse i bred stilvifte