Efteruddannelse

Ny systematiseret efteruddannelse for kirkemusikere

Se "Job og kompetencebeskrivelse for organister og kirkesangere" her 

 

Efteruddannelser under kirkemusikerens kompetenceområder

   1. Musikken i liturgiens tjeneste

Gudstjenestens liturgi, salmer og musik

Der arbejdes med samarbejdet om tilrettelæggelse og gennemførelse af gudstjenesten - Den ligeværdige dialog på baggrund af musikerfaglighed og liturgisk forståelse.
Deltagerne udarbejder gudstjenesteforløb og afprøver disse i praksis.
Gennemgang af gudstjenesterelevant repertoire og øvelse i at foretage begrundet valg af gudstjenestens musik.

læs mere

 

 

Salmer og musik ved kirkehandlinger og særlige gudstjenester

Der arbejdes med musikvalget til kirkelige handlinger og særlige gudstjenester. Hvordan imødekommes kirkens brugere mht. særlige musikønsker og hvordan begrundes valget?
Der arbejdes med særlige gudstjenesteformer fx. børne-/familiegudstjenester, musikgudstjenester, friluftsgudstjenster, alle helgen og høst. 
Deltagerne udarbejder og afprøver et eksperimenterende gudstjenesteforløb. 

læs mere
lektionsplan


 

 

 

Tekst og tale - levér dit budskab overbevisende

Kurset giver en forståelse af den retoriske situation, af hvad en oplæsning kræver og hvordan man træner sin talestemme.
Hvordan engagerer man tilhørerne i bønnen?
Hvordan videreformidler man fortolkninger af forskellige tekster?
Hvordan giver man meddelelser, og præsenterer koncerter bedst muligt?
Skal ældre sang- og salmetekster udtales ”gammeldags”?
Er der en autoriseret udtale af kirkelatin?
Stemme, kropssprog og nærvær er fortolkerens vigtigste redskaber. 

læs mere

 

   2. Det Musikalske håndværk

Salmespil - salmesang og det musikalske samarbejde

Deltagerne arbejder med egne færdigheder i henholdsvis salmesang og kirkespil og arbejder med udførelse af solosange med akkompagnement.        
Undervisning i sang og orgelspil på mindre hold eller solo. Gennemgang af sang- og orgelrepertoire til gudstjenestebrug. Undervisning og instruktion i fremførelse af solosange med akkompagnement.

læs mere
 

 

Det solistiske orgelspil i gudstjenesten

Deltagerne får kendskab til relevant gudstjenesteegnet musik og arbejder med det solistiske orgelspil til gudstjenestebrug.                     
Undervisning i orgelspil på mindre hold eller solo. Gennemgang af orgelrepertoire til gudstjenestebrug. Undervisning i registreringspraksis og opførelsespraksis.

læs mere
 

 

Orgelimprovisation i gudstjenesten

Deltageren opnår fortrolighed med anvendelse af improvisation i gudstjenestesammenhæng. Der arbejdes med udførelse af improviserede satser ud fra forskellige modeller og formskemaer.
Undervisningen foregår dels på hold og dels som individuel øvning og undervisning

læs mere

 

Klaverledsagelse i mange stilarter

Lære om forskellige stilistiske tilgange til at akkompagnere fællessang på en inspirerende måde. Der arbejdes med med melodier fra koralbogen, højskolesangbogen samt andre sang- og salmeudgivelser.

læs mere


     

 

 

Solosang til gudstjenester og kirkelige handlinger
- repertoirekursus for kirkesangere

Få udvidet dit repertoire af salmer og sange til anvendelse i kirken.
Lær flere solosange i forskellige genrer til anvendelse ved bryllupper, begravelser, musikgudstjenester og kirkekoncerter.
Kurset henvender sig til kirkesangere og andre kirkemusikere.

læs mere

 

  3. Ledelse af sang, kor og musikaktivitet 

3 kursusmoduler i én samlet pakke

1. Arrangement for kor og vokalensembler

Deltagerne udarbejder et antal satser til praktisk an-vendelse for eget kor. Der arbejdes med valg af teksteri forhold til kirkeåret. Vurdering af sværhedsgrad af ud-arbejde satser. Forenkling, herunder udtynding af eksi-sterende satser. Tilføjelse af vokale og instrumentale stemmer til melodier. Valg af notationsform, herunder solmisation. Såvel bearbejdelse af eksisterende satser,
som udarbejdelse af helt selvstændige satser.

læs mere
 

2. Klaverakkompagnement til ledelse af fællessang og til korarbejde

Deltageren arbjeder med at kunne lede fællessang fra klaveret i mange genrer og stilarter, og med at anvende klaveret til korindstudering samt akkompagnement af koret. Flg. emner inddrages: principper forindstudering med andre; realisation af becifrede satser; gehørspil af kendte (populære) sange; reduktion af eksisterende satser.
 

læs mere 

3. Sangstemmens brug til korarbejde og ledelse af fællessang

Deltageren kan med sin egen sang forestå og lede fællessang, også uden at der akkompagneres, og kan på samme måde indstudere sange og korstemmer med andre. Der inddrages emner som generel stemme-dannelse; principper for indstudering; udtalelære med henblik på formidling af tydelig, og dog naturlig tekst-udtale. Det praktiske håndværk som forsanger indøves, såsom at finde passende starttone, tempo, puls ved igangsætning, overgang mellem vers.

læs mere
 

 

   4. Kirkens musik- og kulturarbejde 

 Koncerttilrettelæggelse og kommunikation
med presse og publikum
Deltageren er efter endt kursus blevet fortrolig med at arbejde med tekster til medierne, programskrivning, m.v.
Deltageren har gjort sig overvejelser om skriftlig og mundtlig kommunikation i forbindelse med formidlingen af koncertprogrammer o. lign. 
                                                                                               læs mere
                                                                                            lektionsplan
 

 

   5. Samspillet med menighedsråd, øvrige ansatte samt menighed/brugere

   

   6. IT som redskab for kirkemusikerens administration og formidling

 Web-kommunikation - skriv på nettet

 

Skriv klart og fængende på kirkens hjemmeside. Dette kursus tager dig gennem journalistikkens ABC. Hvordan sikre lige dele oplysning og oplevelse? Hvordan prioritere, redigere, vinkle og fortælle let, levende og læsevenligt?
Du lærer teknikker, der vil hjælpe dig at fokusere, sortere og prioritere stof. Og får tips og tricks til at skrive konkret og aktivt.

læs mere

 

 

Visuel Kommunikation - Det sammenhængende layout

På dette kursus lærer deltagerne grundreglerne for godt design.
Reglerne er gode at have ved hånden, når koncertomtalen,
annoncen eller plakaten skal sættes op.
Vi lærer også, hvordan vi skaber visuelle indgange til teksten.

læs mere
 

 

Nodeskrivning i FINALE

Lær grundlæggende færdigheder i brug af elektronisk nodeskrivning til renskrivning af bl.a. kor- og orgelsatser.

Kurset henvender sig til organister og andre, som ønsker at udvikle færdigheder i brugen af programmet Finale.

læs mere
 

 

 

Nodeskrivning i SIBELIUS

Lær grundlæggende færdigheder i brug af elektronisk nodeskrivning til renskrivning af bl.a. kor- og orgelsatser.

Kurset henvender sig til organister og andre, som ønsker at udvikle færdigheder i brugen af programmet Sibelius

læs mere

 


Vestervig KIrkemusikskole
28. feb. og 28. marts 2014
Brochure         Tilmelding

    

Klik til højre og se de enkelte skolers aktuelle kursustilbud

Vestervigs kurser

 

 Sjællands kurser

 

Løgumklosters kurser