Efteruddannelse/kurser

 Kirkemusikskolerne tilrettelægger, udbyder og afvikler relevante efteruddannelser og temakurser - primært for kirkemusikere - men også for andre som beskæftiger sig med kirkemusik - fx præster og sognemedhjælpere.

Efteruddannelserne tilrettelægges som:

 1. Kompetencegivende efteruddannelse
 2. kortere kurser / inspirationskurser

 

Kompetencegivende efteruddannelse


Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere - nyudviklet systematisk efteruddannelse med henblik på en langsigtet kompetenceudvikling

 

Målsætning for efterudannelserne:

 • formaliseret efteruddannelse, som kan sammenstykkes til en samlet højnelse af uddannelsesniveauet

 • systematisk efteruddannelse, som imødekommer nye udfordringer, som kirkemusikere stilles overfor

 • efteruddannelse på brede og almene områder, som ikke er fagspecifikke (fx folkekirken som arbejdsplads, IT til administration og musikarbejde, pædagogik og formidling)

 

Inspirationskurser 


Kirkemusikskolernes egne tilbud med inspirationsdage, kortere kursusforløb og lignende - tilgodeser aktuelle og i mange tilfælde lokale behov

 

Eksempler på kurser:

 • repertoiregennemgang

 • babysalmesang - hvordan starter jeg?

 • start af børnekor
   
 • foredrag

 • salmedage