kirkemusikskolerne.dk
Aktuelt - E-læring

E-læring

Kompetenceudvikling for underviserne samt optimering af de studerendes udbytte.

Kirkemusikskolerne gennemfører fra 2019-22 et fælles projekt med fokus på e-læring, idet skolerne ønsker at udvikle og kvalitetssikre undervisningen. Der gøres erfaringer med den nye undervisningsform m.h.p. at optimere de studerendes udbytte, understøtte forberedelsen, undgå tab af informationer ved evt. fravær og for på bedste vis at nå alle egne af landet. Skolerne har indsat cand. mag. i musik Birgitte Søndergaard, Aalborg, som tværgående projektleder for projektet, med komponist Ivan Olsen, Aalborg, som teknisk supporter. De to trækker på indvundne erfaringer fra Vestervig Kirkemusikskoles tidligere gennemførte projekt.

I første fase tænkes underviserne på alle tre skoler at skulle tilmelde sig den elektroniske læringsplatform ”Moodle”, som desuden egner sig til kommunikation faggruppevis og med de studerende.

Her kan der lægges opgaver ud, videoer og quizzer, og en struktureret undervisningsplan vil fremgå. Senere i projektet vil der gøres erfaringer med fjern-undervisning, evt. synkront hvor de studerende og underviseren mødes ”live” over en skærm. Hver skole kan vælge at intensivere en specifik del af e-læring, svarende til skolens behov.

En stor del af projektet består således af kompetenceudvikling for underviserne.

Projektet evalueres i 2022, hvorefter det vil fremgå, hvordan e-læring vil indgå i skolernes fremtidige undervisningstilbud.     

Link til Moodle vil blive tilgængeligt for undervisere og studerende gennem Studieportalen.