kirkemusikskole.dk
Aktuelt - Bestyrelsesseminar

KMS Bestyrelsesseminar

I november afholder Kirkemusikskolerne bestyrelsesseminar, for de tre bestyrelser.

For 2. gang afholder de tre kirkemusikskoler seminar for alle tre bestyrelser. Dagen byder på spændende programpunkter om kirkemusik i almindelighed og kirkemusikskolernes arbejde og uddannelser i særdeleshed. Bl.a. kan der ses indslag om 

  • Kirkemusikken i dag; oplæg ved de tre rektorer
  • Organisering/organisation; aftagerpanel og KMS-forum
  • Kirkemusikalsk uddannelse; Kirkemusikskolernes uddannelser og deres plads i det samlede musikalske uddannelsestilbud

Det fælles bestyrelsesseminar er en af udløberne af den strategiproces Kirkemusikskolerne har været igennem de sidste par år, hvor fokus bl.a. har været på samarbejde og udviklingsmuligheder for kirkemusikskolernes virke.

Sidste gang skolerne afholdt bestyrelsesseminar var for 2 år siden, så dermed har vi lagt os ind i en række af fælles møder med to års interval. De tre kirkemusikskoler har generelt fokus på fælles arbejde og samarbejde på tværs af landet og glæder sig til en god dag med mulighed for refleksion og udvikling. Denne gang afholdes seminaret på Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde.